Ochrana osobních údajů 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

1.Jako návštěvník mého webu a odběratel mých novinek, udělujete souhlas Evě Robinson, V Šáreckém Údolí 71/14, Praha 6, 160 00, IČO: 03198634, kontaktní údaje: info@evarobinson.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: info@evarobinson.cz (dále jen „Správce“)

aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala Vaše uvedené osobní údaje. 

2.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za účelem informování o novinkách, produktech a nových příspěvků na blogu.

3. Údaje budou zpracovány po dobu neurčitou od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů

4.Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

5.Vaše práva:

-               právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci, 

-               právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,

-               právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

-               právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

-               právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

-               právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.